Zelfvertrouwen en plezier voor je kind

Want golven hou je niet tegen maar wat fijn als je lekker mee kunt surfen

“Elk kind heeft het recht zichzelf te leren kennen en zichzelf te zijn”

#MetHannyQuote

Zie je je kind worstelen?

De emoties vliegen alle kanten op. Je kind lijkt er weinig grip op te hebben. Plotseling boos, gauw ruzie. Piekeren, slecht slapen, zich terugtrekken of juist heel druk gaan doen. Klagen over hoofdpijn of buikpijn. Misschien is er bang of een ‘alleen’ gevoel. Of verdriet.

Je kind wil het wel anders maar dat lukt nog niet.

Is er iets aan de hand?

Iets wat klein lijkt voor jou, kan voor je kind heel groot zijn. Iets wat niet goed ging op school, ruzie hebben of gepest worden, niet mee mogen doen of niet uitgenodigd worden. Alle indrukken en prikkels van de dag kunnen soms te veel zijn.

En soms zijn er gewoon grote dingen aan de hand. Een nieuwe school, verhuizen, ouders die uit elkaar gaan of de komst van een nieuwe partner. Een ernstige ziekte of overlijden in jullie gezin of de directe omgeving.

Maak je je zorgen?

Meestal help je je kind zelf door zo’n lastige periode heen en vaak gaat dat prima. Nu merk je dat het je niet helemaal lukt. Je hebt al van alles geprobeerd, maar je ziet dat je kind toch iets extra’s nodig heeft.

Laat iemand met je meekijken die je kind en jou de handvatten kan geven zodat jullie weer verder kunnen.

Je kind weer terug in z’n element

Met Hanny helpt kinderen weer de baas worden over zichzelf. De baas zijn over jezelf betekent dat je je eigen oplossingen hebt om jezelf weer fijn te voelen. Als je kind zich fijn voelt, laat het ook fijn gedrag zien.

Tijdens het traject ontdekken kinderen bijvoorbeeld dat ze niet hun gedrag, gedachten en gevoelens ZIJN, maar dat ze dingen DOEN (gedrag), en gedachten en gevoelens HEBBEN. Ze leren voorbij hun gedrag te kijken en kunnen zien welk bang, verdrietig of ander ‘naar’ gevoel zij met hun gedrag eigenlijk proberen te beschermen of weg te drukken. Door op deze manier te kijken, kunnen pijnlijke gevoelens getroost of opgelost worden. Daarna is het onhandige gedrag niet meer nodig.

Je kind krijgt meer zelfkennis, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Het komt weer in z’n natuurlijke flow van groei en ontwikkeling. Je kind is weer in z’n element!

Ondertussen zie jij je kind opbloeien. Tijdens de oudergesprekken krijg je je eigen handvatten hoe je hem of haar kunt helpen. Je snapt beter wat je kind van jou nodig heeft. Je ervaart meer grip en je voelt je als ouder ook weer in je kracht en in je element.

“Gedrag is altijd logisch en heeft een goede reden”

#MetHannyQuote

Altijd je eigen kleur

In mijn eigen opgroeien ontdekte ik hoe belangrijk het is om je eigen kleur te behouden. Ik merkte dat het soms verleidelijk is om een beetje met het blauw van de ander mee te doen, waardoor mijn eigen geel een beetje groen werd. Om de ander tegemoet te komen, gelukkig te maken, of iets anders, verloor ik uit het oog dat het helemaal prima en zelfs belangrijk is mijn eigen kleur te blijven. Als ik rood ben en jij bent blauw, is het niet de bedoeling dat we samen paars worden. Alleen als we beiden onze eigen kleur blijven -onszelf zijn- kunnen we betrokken en nieuwsgierig naar onszelf en de ander zijn.

Kinderen leven met hun voelsprieten uit. Wat verwacht de wereld van mij? Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Soms kleurt een kind mee met de ander of met een situatie, want ‘dan doe ik het vast goed’. Ik word geraakt door de kinderen die zo dapper in alles hun best blijven doen, volhardend, altijd maar op zoek naar dat ‘goed doen’. Wat willen ze eigenlijk zelf? Wat zijn de eigenschappen die hen uniek en bijzonder maken? Welke kracht en kwaliteiten hebben zij zelf? Ze weten het (nog) niet.

Het is belangrijk om dat te ontdekken, om jezelf te ontdekken, je eigen kleur te ontdekken. Dat is ook mijn zoektocht en proces geweest. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om mezelf te zijn, met mijn eigen kwaliteiten en voorkeuren. Dan ben ik in mijn element. Mijn drijfveer is dat iedereen z’n eigen kleur leert kennen en durft te leven.

"Hoe laat moet ik binnen zijn?"

Je kind heeft geleerd met zijn angst voor honden om te gaan en gaat fijn weer buiten spelen

"Welterusten mam"

Je kind heeft ontdekt wat het kan doen om rustig in slaap te vallen

"Ik ben chillen"

Je tiener voelt zich weer thuis bij zichzelf en anderen

Wat kan ik voor je doen?

Stel je vraag en ik denk graag met je mee. Je bent welkom voor een vrijblijvend telefoongesprek waarin we je vraag bespreken. Als we erop uitkomen dat een traject voor je kind of voor jou als ouder zinvol kan zijn, plannen we een intakegesprek.

Ter voorbereiding op het intakegesprek vul je een vragenlijst in. We bespreken de antwoorden en brengen verder in kaart welke zorgen en wensen er zijn. Wat willen jullie bereiken voor je kind? Wat wil je kind bereiken? Wat wil jij voor jezelf bereiken?

We plannen vijf sessies. In elke sessie onderzoek ik samen met je kind welke problemen en veranderwensen er zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Na deze vijf sessies volgt een oudergesprek waarin de voortgang besproken wordt. Dit kan een tussen-gesprek zijn, waarna we weer kind-sessies plannen. Als de vraag van je kind voldoende is beantwoord, kan dit ook een afrondend gesprek zijn.

Breng weer rust en ruimte in je gezin.

Bel 06 – 23827446 of maak een afspraak

Handig om te weten

Werkwijze

1e contact:
Je maakt je zorgen of hebt een vraag waarvoor je contact hebt opgenomen Met Hanny. In een vrijblijvend telefoongesprek denk ik met je mee en onderzoeken we of een traject voor je kind -of voor jou als ouder- een volgende stap kan zijn.

Intakegesprek:
Is je kind nog geen 12 jaar, dan is dit een gesprek met jullie als ouders. Kinderen tussen 12 – 16 jaar kunnen bij het intakegesprek aanwezig zijn. De vragenlijst die je hebt ingevuld nemen we samen door. We bespreken welke zorgen en wensen je als ouder(s) hebt en ook wat je kind graag anders zou willen. We onderzoeken wat je wil bereiken voor je kind en voor jezelf. Tijdens dit gesprek krijg je inzichten en tips waar je al direct mee aan de slag kunt. We ronden af met het bespreken van mogelijke vervolgstappen en de ondertekening van de behandelovereenkomst.

Vervolg met kindsessies:
We plannen 5 sessies met je kind. Terwijl we praten, spelen, knutselen, gedrag oefenen of mindfull-zijn, onderzoeken we samen de problemen en veranderwensen van je kind. En de oplossingen die voor je kind passen.

Oudergesprek / afronding:
Na 5 sessies met je kind, volgt weer een oudergesprek waarin we bespreken hoe het gaat en wat nog nodig is. Dit kan een tussen-gesprek zijn, waarna we weer kind-sessies plannen. Als de klacht van je kind voldoende is opgelost, kan het ook een afrondend gesprek zijn.

Duur van het traject

Ik start na de intake met vijf kind-sessies. Deze reeks van vijf sessies wordt afgesloten met een ouderoverleg, waarin we bepalen wat nog nodig is.

Een KinderCoaching of Therapie traject is kortdurend, doorgaans 5 tot 15 kind-sessies.

Een OuderCoaching traject bestaat doorgaans uit 3 tot 5 sessies.

Kosten

Het intakegesprek duurt anderhalf uur en is € 90,-.
Kind-sessies en vervolg-oudergesprekken duren 1 uur. Het tarief hiervoor is € 75,- / uur.

Vergoedingen

Met Hanny is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en staat geregistreerd bij koepelorganisatie RBCZ.

De kosten voor psychosociale Kinder & Jeugdtherapie worden door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de alternatieve zorg: complementaire psychosociale hulpverlening. Benieuwd of je zorgverzekering (een deel van) de sessies vergoed? Kijk hier voor de lijst van zorgverzekeraars en vergoedingen.

OuderCoaching en KinderCoaching komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De sessie (is) van het kind

Bij de kind-sessies zijn ouders niet aanwezig, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Kinder & Jeugdtherapeut. Inhoudelijke informatie wordt alleen met ouders besproken met toestemming van het kind.

Het verloop van de begeleiding wordt tijdens een oudergesprek met ouders besproken. Deze oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken.

Toestemming van beide ouders

Het traject kan pas starten nadat beide gezagdragende ouders de behandelovereenkomst hebben getekend en daarmee toestemming hebben geven voor het Coaching / Therapie- traject van het kind. Dit is ook van toepassing als ouders gescheiden zijn.

Beroepseed & vertrouwelijkheid

De Kinder & Jeugdtherapeut is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode en de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je hier.

Met Hanny werkt volgens de privacywet AVG. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Kwaliteitsbewaking & Klachtenregeling

Kwaliteitsbewaking
Met Hanny is aangesloten als registerlid bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG.
De NFG staat voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Om dit te waarborgen moet iedere zorgverlener op minimaal HBO-niveau geschoold zijn en iedere twee jaar zijn professionaliteit bewijzen om het registerlidmaatschap te behouden. Kijk hier voor meer informatie.

Met Hanny is ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg RBCZ.
Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert.
De RBCZ is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de cliënten. Meer informatie vind je hier.

Klachten
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jullie zelf, zodat we in gesprek met elkaar een oplossing kunnen vinden. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet Kwaliteit en Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Je kan hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Klik hier voor meer informatie.
Mijn inschrijving bij koepelorganisatie RBCZ zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

“Iedereen heeft de oplossing voor zijn / haar probleem al in zich”

#MetHannyQuote

Ontdekkingen van kinderen

We hadden geoefend met de baas zijn over jezelf. Niet lang daarna deed haar broertje iets wat ze niet fijn vond. Ze vroeg hem ermee te stoppen, maar hij luisterde niet (vertaling: hij deed niet wat zij wilde). Op mijn vraag wat zij daarvan vond, ontdekte ze: “Nou, net zoals ik de baas ben over mezelf, is hij natuurlijk óók gewoon de baas over zichzelf. En dan mag hij het zelf kiezen.” Wat heb jij toen gedaan? “Ik ben gewoon iets anders leuks voor mezelf gaan doen.”

N, 8 jaar

We hadden gewerkt met begrenzingen. We spraken over wie wel of niet fijn is om in je buurt te hebben. Hij verbeeldde de oplossing als een eigen huis. Sommige mensen mogen in de mooie kamer, anderen komen niet verder dan de hal en weer anderen blijven op de drempel staan. En, ontdekte hij: “ik kan zelfs de gordijnen dichtdoen en fijn genieten van mijn eigen huisje zonder druk van anderen”.

D, 16 jaar

Je kind weer in z'n element & rust en ruimte in je gezin.

Dat kan! Ik kijk en denk graag met je mee.

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

De NFG staat voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Om dit te waarborgen moet iedere zorgverlener op minimaal HBO-niveau geschoold zijn en iedere twee jaar zijn professionaliteit bewijzen om het registerlidmaatschap te behouden.

RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. Het is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de cliënten.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Deze registratie laat zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties én dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.