Mogelijkheden Met Hanny

Je kind is niet in z’n element en jij vraagt je af hoe je kunt helpen.

• Zit je kind in een ontwikkelingsfase waarbij het nieuwe kennis en vaardigheden kan gebruiken?
• Is er iets in het leven van je kind gebeurd wat tijd en aandacht vraagt om mee om te kunnen gaan?
• Hebben je kinderen onderling veel ruzie en gedoe en voel jij je vooral politieagent?

Het leven zit vol ontwikkel-sprongetjes en leermomenten. Meestal komen kinderen en ouders deze fasen vanzelf door.
Soms echter, is het fijn als iemand met je meekijkt, meedenkt of een poosje ondersteuning biedt. Met Hanny heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:

Voor kinderen en jongeren

KinderCoaching

Je kind (her)ontdekt en z’n vergroot mogelijkheden, vaardigheden en talenten om met een lastige situatie of onhandig gedrag om te gaan.
Een steuntje in de rug als je kind niet lekker in z’n vel zit en daar last van heeft.

Kinder & Jeugdtherapie

Je kind vergroot inzicht in gevoelens, gedachten, gedrag en eigen hulpbronnen. Hiermee heeft je kind meer mogelijkheden en keuzevrijheid van handelen in verschillende situaties.
Je kind ontwikkelt meer zelfkennis, groeit in zelfvertrouwen en zelfrespect en vergroot z’n zelfstandigheid.

BrusjesCoaching

Broertjes en zusjes leren op een andere manier naar elkaar kijken, elkaar beter begrijpen zodat zij op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan.

Voor ouders en opvoeders

OuderCoaching

Een pas op de plaats voor jou als ouder zodat jij weer grip ervaart in je ouderrol. Je vergroot je inzicht in het gedrag van je kind en je krijgt handvatten en mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Een OuderCoaching traject is meestal een los staand traject. Bij een KinderCoaching of Therapie traject worden standaard tussentijdse oudergesprekken ingepland.

Geboorte-in-Kaart

Geboren worden is een grote gebeurtenis voor een kind en voor de ouders. Steeds meer wordt duidelijk welke invloed de periode voor, tijdens en na de geboorte heeft op de ontwikkeling van kinderen. Daarmee ook op gevoeligheden en gedrag. Door in te zoomen op het geboorteverhaal van je kind krijg je inzichten waardoor je je kind beter te kunt begrijpen en handvatten om je kind te kunnen ondersteunen bij het opgroeien.

Workshop ‘Ik Ben 9’

Een workshop voor ouders en verzorgers die staat in het teken van de negenjaarsfase. Deze fase vindt meestal plaats in de periode tussen de acht en elf jaar. Soms lijkt het voor ouders of hun kind al vroeg aan de puberteit begint. Dit is niet werkelijk zo. Een kind van negen zit in zijn eigen fase horend bij deze leeftijd.
Tijdens de workshop krijg je informatie over de negenjaarsfase, praten we over de verschillende thema’s die spelen in deze periode, ontvang je praktische tips en handvaten voor thuis en is er de mogelijkheid om ervaringen te delen.

Denk je dat een traject Met Hanny een goede stap is ?

Ik denk graag me je mee, samen vinden we een oplossing.